Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada. Stanisław Staszic
4_1480354396.png

PROJEKT: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów. 

 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH


Ogłoszenie o rekrutacji do projektu
"Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego
w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów"


   Komisja Rekrutacyjna działająca na podstawie Zarządzenia Nr 15/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 marca 2017 r. uprzejmie informuje, że od dnia 23 marca 2017 r. rozpoczyna rekrutację - uczniów/uczennic oraz nauczycieli/nauczycielek do projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim- większa zatrudnialność uczniów". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

   Rekrutacja do projektu odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów", który wprowadzony został Zarządzeniem nr 14/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 marca 2017 r.

   Prosimy o składanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych(danych) do Dyrektora szkoły w terminie do dnia 7 kwietnia 2017 r. do godziny 15.00. Formularz zgłoszeniowy (danych) można pobrać od Dyrektora szkoły.


 Poddziałanie 3.3.1.   Działanie 4.1.

list starostwa do pracodawców


   9 listopada 2016 r. o godzinie 10:00 w ramach V Forum Pomorskiej Edukacji w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku miało miejsce podpisanie umów z wnioskodawcami dla Poddziałania 3.3.1. oraz dla Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

   Jakość edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

   Powiat kwidzyński reprezentowali: Starosta Jerzy Godzik, Wicestarosta Andrzej Fortuna oraz skarbnik powiatu Ewa Bejgrowicz. Powiat od listopada br realizować będzie projekt "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów". Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Poddziałanie 3.3.1. 

 • Cały projekt  - 2 252 732,02  zł,
 • Dofinansowanie 2 027 458,82 zł tj. 90 % dofinansowania
 • Wkład własny 10 %.  tj. 225 273,20 zł (około 199 000 zł stanowi wkład własny niefinansowy – sale na przeprowadzenie zajęć.)

    Koszt przypadający na 1  uczestnika  - 9 322,68 zł

 

   Działania w ramach projektu mają objęć 360 uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Projekt zakłada ścisłą współprace z przedsiębiorcami, by kształcić uczniów tak, aby spełniali oczekiwania przyszłych pracodawców. Zaplanowano dla nich płatne staże i praktyki zawodowe realizowane u pracodawców, kursy, szkolenia i zajęcia nastawione na rozwój kompetencji zawodowych, zajęcia z języka angielskiego zawodowego, zajęcia laboratoryjne w szkołach wyższych oraz zajęcia warsztatowe, a także zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 


 

Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

 

 • Wartość ogółem 18 910 127,80 zł
 • Wydatki kwalifikowalne 18 910 127,80
 • Wnioskowane dofinansowanie UE 16 073 608,63 zł
 • Poziom dofinansowania [%] UE 85,00%
 • Wkład własny 2 836 519,17 zł


   Wydatki kwalifikowalne objęte instrumentem elastyczności 87 600,00 zł
 
   Okres realizacji projektu 01.01.2017-14.12.2018

   Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim poprzez dostosowanie oferty kształcenia ponadgimnzjalnego zawodowego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy - zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczniów, nauczycieli kształcenia zawodowego, szkół oraz pracodawców. Interwencja zostanie zrealizowana poprzez działania w ramach niniejszego projektu.

W projekcie zaplanowano remont wraz z zagospodarowaniem otoczenia i wyposażenie obiektów szkolnych (pracownie praktycznej nauki zawodu) w 3 szkołach zawodowych tj. ZSP nr 2, ZSP nr 1, CKZiU w Kwidzynie (w ustalonych dla powiatu branżach kluczowych: chemia lekka, ICT i elektronika oraz Energetyka i ekoenergetyka). W ramach instrumentu elastyczności zaplanowano działania mające na celu poszerzenie oferty kształcenia ustawicznego, które realizowane będzie w CKZIU. Projekt przewiduje likwidację barier dla osób niepełnosprawnych. Grupą docelową będą uczniowie i nauczyciele.


   Planowane działania w ramach projektu

 

    Zespół Szkół Ponadg. nr 1 przy ul. Słowiańskiej 17:

 • remont pomieszczeń korytarzy, sanitariatów i schodów w budynku głównym i budynku dydaktycznym z łącznikiem,
 • remont stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku głównym i budynku dydaktycznym z łącznikiem,
 • remont i modernizacja instalacji elektrycznych w budynku głównym i budynku dydaktycznym z łącznikiem,
 • budowa windy,
 • montaż urządzeń do automatycznej regulacji czasowej i zastosowanie obniżeń dobowych, regulacja instalacji,
 • montaż instalacji ppoż.
   W ramach projektu planowany jest zakup wyposażenia w poszczególnych pracowniach ZSP nr 1 i 2 oraz CKZiU (w branżach: chemia lekka, ICT i elektronika oraz energetyka i ekoenergetyka). Planowana jest także usługa inspektora nadzoru inwestorskiego.
   Grupa, składająca się z 22 uczniów naszej szkoły w ramach wycieczki turystyczno - zawodowej odbyła 2-dniowy rejs do Szwecji. Płynęliśmy szweckim  promem Stena Line Vision na trasie Gdynia -  Karlskrone - Gdynia.    Karlskrona to miasto założone w 1680 roku przez króla Karola XI jako baza  floty wojennej  Szwecji, zaprojektowane i wznie
 
 
 
więcej
   W dniu 5 maja 2017 r. odbyły się XXV Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy II TE: Dominika Jata, Agata Krogulec, Aleksandra Piątkowska, Klaudia Warelich oraz Joanna Wójcik. Drużyna wykazała się bardzo dobrą znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy, które musiała zastosować na specjalnie zaaranżowanych na potrzeby Mis
 
 
 
więcej
   Tradycyjnie w ostatni piątek kwietnia pożegnaliśmy kolejny rocznik absolwentów Technikum nr 1 w Kwidzynie.      Tym razem ze swoimi klasami rozstali się następujący wychowawcy:     p. Magdalena Nahorna z klasą IV TE
 
 
 
więcej
    W dniu 27 kwietnia reprezentanci klas logistycznych ZSP1 uczestniczyli w VI Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy o Spedycji, który odbył się w Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni. Coroczne spotkania młodzieży wielu szkół województwa pomorskiego o podobnym profilu kształcenia stały się dobrym zwyczajem i zaowocowały przyjaźniami między uczniami.  
 
 
 
więcej
   W dniu 26 kwietnia uczniowie klasy I TL mieli okazję zwiedzić zakłady firmy BM Polska. Kwidzyńska fabryka BM Polska zajmuje się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych.      W swoim portfolio firma ma takie marki jak: grupa Volkswagen, w tym także Porsche, IKEA, Bang & Olufsen (przemysł au-dio-video), Termofisher (przemysł medyczny), CIAT (klimatyza
 
 
 
więcej
   Mając na uwadze dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców oraz realizując zapisy Powiatowego Programu Zapobieganie Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2016 - 2021 dla powiatu kwidzyńskiego będzie prowadzone badanie drogą internetową.    Od dnia 25 kwietnia do dnia 24 czerwca br. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w
 
 
 
więcej
1 2 3 4 5 6 7
czerwiec 2017
P
W
Ś
C
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
czerwiec 201705
- Do 05 czerwca 2017 - informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, oceną naganną z zachowania, nieklasyfikacją i propozycje ocen na koniec roku szkolnego dla uczniów klas I - III
12
- Do 12 czerwca 2017 - wystawienie ocen końcoworocznych dla uczniów klas I - III
16
- dzień wolny od zajęć dydaktycznych
19
- 19 – 25 czerwca 2017 oraz 28 czerwca – 02 lipca 2017 - termin przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie – część praktyczna – E.13
19
- rada klasyfikacyjna dla uczniów klas I - III
20
- pisemne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla wszystkich zawodów – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
22
- 22 – 23 oraz 29 - 30 czerwca - termin przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie – część praktyczna – A.35
23
- zakończenie zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I - III
24
- 24 – 25 czerwca 2017 oraz 28 czerwca – 02 lipca 2017 - termin przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie – część praktyczna – E.12
26
- egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – kwalifikacja A.30; A.31 – klasy II TL; III TL
27
- plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej
28
- 28 czerwca – 01 lipca 2017 - termin przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie – część praktyczna – A.26
TELEFON/FAKS
+48 55 279 38 96
ADRES
ul. Słowiańska 17 82-500 Kwidzyn
EMAIL
zsp1@zsp1kwidzyn.pl