Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada. Stanisław Staszic

4_1480354396.png

   9 listopada 2016 r. o godzinie 10:00 w ramach V Forum Pomorskiej Edukacji w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku miało miejsce podpisanie umów z wnioskodawcami dla Poddziałania 3.3.1. oraz dla Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

   Jakość edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

   Powiat kwidzyński reprezentowali: Starosta Jerzy Godzik, Wicestarosta Andrzej Fortuna oraz skarbnik powiatu Ewa Bejgrowicz. Powiat od listopada br realizować będzie projekt "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów". Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Poddziałanie 3.3.1. 

 • Cały projekt  - 2 252 732,02  zł,
 • Dofinansowanie 2 027 458,82 zł tj. 90 % dofinansowania
 • Wkład własny 10 %.  tj. 225 273,20 zł (około 199 000 zł stanowi wkład własny niefinansowy – sale na przeprowadzenie zajęć.)

    Koszt przypadający na 1  uczestnika  - 9 322,68 zł

 

   Działania w ramach projektu mają objęć 360 uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Projekt zakłada ścisłą współprace z przedsiębiorcami, by kształcić uczniów tak, aby spełniali oczekiwania przyszłych pracodawców. Zaplanowano dla nich płatne staże i praktyki zawodowe realizowane u pracodawców, kursy, szkolenia i zajęcia nastawione na rozwój kompetencji zawodowych, zajęcia z języka angielskiego zawodowego, zajęcia laboratoryjne w szkołach wyższych oraz zajęcia warsztatowe, a także zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 


 

Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

 

 • Wartość ogółem 18 910 127,80 zł
 • Wydatki kwalifikowalne 18 910 127,80
 • Wnioskowane dofinansowanie UE 16 073 608,63 zł
 • Poziom dofinansowania [%] UE 85,00%
 • Wkład własny 2 836 519,17 zł


   Wydatki kwalifikowalne objęte instrumentem elastyczności 87 600,00 zł
 
   Okres realizacji projektu 01.01.2017-14.12.2018

   Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim poprzez dostosowanie oferty kształcenia ponadgimnzjalnego zawodowego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy - zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczniów, nauczycieli kształcenia zawodowego, szkół oraz pracodawców. Interwencja zostanie zrealizowana poprzez działania w ramach niniejszego projektu.

W projekcie zaplanowano remont wraz z zagospodarowaniem otoczenia i wyposażenie obiektów szkolnych (pracownie praktycznej nauki zawodu) w 3 szkołach zawodowych tj. ZSP nr 2, ZSP nr 1, CKZiU w Kwidzynie (w ustalonych dla powiatu branżach kluczowych: chemia lekka, ICT i elektronika oraz Energetyka i ekoenergetyka). W ramach instrumentu elastyczności zaplanowano działania mające na celu poszerzenie oferty kształcenia ustawicznego, które realizowane będzie w CKZIU. Projekt przewiduje likwidację barier dla osób niepełnosprawnych. Grupą docelową będą uczniowie i nauczyciele.


   Planowane działania w ramach projektu

 

    Zespół Szkół Ponadg. nr 1 przy ul. Słowiańskiej 17:

 • remont pomieszczeń korytarzy, sanitariatów i schodów w budynku głównym i budynku dydaktycznym z łącznikiem,
 • remont stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku głównym i budynku dydaktycznym z łącznikiem,
 • remont i modernizacja instalacji elektrycznych w budynku głównym i budynku dydaktycznym z łącznikiem,
 • budowa windy,
 • montaż urządzeń do automatycznej regulacji czasowej i zastosowanie obniżeń dobowych, regulacja instalacji,
 • montaż instalacji ppoż.
   W ramach projektu planowany jest zakup wyposażenia w poszczególnych pracowniach ZSP nr 1 i 2 oraz CKZiU (w branżach: chemia lekka, ICT i elektronika oraz energetyka i ekoenergetyka). Planowana jest także usługa inspektora nadzoru inwestorskiego.
Matematyczne Mikołajki | 2016-12-10 00:00:00
   Z okazji Dnia Świętego Mikołaja dla wszystkich  klas pierwszych i drugich zorganizowano XVIII Szkolny Konkurs "Matematyczne Mikołajki ".    Uczniowie w czteroosobowych grupach rozwiązywali zadania i zagadki z matematyki.    Najlepszy wynik uzyskała grupa z klasy I TI, w składzie: Durc
 
 
 
więcej
   W dniach 3 października oraz 4 listopada 2016 roku odbywały się zajęcia praktyczne "Techniki samoobrony", które były realizowane w ramach projektu Bezpieczny Senior - Bezpieczny Junior.    Zajęcia zrealizowano w ramach zadania publicznego Urządu Miasta w Kwidzynie. W projekcie udział wzięły trzy klasy: I TE, I TI i I TL.
 
 
 
więcej
   Bank Żywności/Oddział w Tczewie/ poprzez Kwidzyńskie Koło Aktywnej Pomocy "Nadzieja" zorganizował  Świąteczną zbiórkę żywności w wybranych sklepach naszego miasta.    36 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie prowadziło akcję reklamową, zbierało dary w sklepach: PSS Społem Jedynka i NETTO, pomagało w liczeniu i seg
 
 
 
więcej
Twoja krew, moje życie | 2016-12-03 00:00:00
   W ramach akcji edukacyjnej "Twoja krew, moje życie" w naszej szkole prowadzone są zajęcia mające na celu uświadomienie uczniom jak ważną rolę społeczną pełnią honorowi dawcy krwi i jak bardzo krew jest potrzebna. Podczas zajęć uczniowie zdobywają wiedzę na temat tego, kto może zostać honorowym dawcą, jakie warunki należy spełnić oraz jak przebiega proces oddawania krwi. Dodatkowo zdobywają wiedzę o grupach krwi i tym jak są one wykorzystywane p
 
 
 
więcej
Mikołajkowa kredka | 2016-12-03 00:00:00
   Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w akcję "Mikołajkowa kredka". Dzięki ofiarności uczniów naszej szkoły zebrane przybory plastyczne, kolorowanki, kredki zostaną przekazane w formie upominków mikołajkowych  dla dzieci przebywających w szpitalu oraz dzieci z domów dziecka.  
 
 
 
więcej
   Z  okazji  Święta Niepodległości 10 listopada 2016 r. w szkole odbył się III Konkurs Piosenki Patriotycznej. Do konkursu zgłosiło się 12 klas, którym w wyniku wcześniejszego losowania przydzielono tytuły polskich pieśni patriotycznych.    W konkursie  wystąpiły klasy, śpiewając następujące piosenki:
 
 
 
więcej
1 2 3 4
grudzień 2016
P
W
Ś
C
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
grudzień 201607
- Do 07 grudnia 2016 - wystawienie ocen śródrocznych dla uczniów klas IV
14
- rada klasyfikacyjna dla klas IV za I półrocze
16
- zakończenie I półrocza dla klas IV
19
- zmiana planu zajęć dydaktycznych dla klas IV
21
- KONSULTACJE Z RODZICAMI - GODZINA 16:00-17:30
21
- Do 21 grudnia 2016 - informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, oceną naganną z zachowania, nieklasyfikacją i propozycje ocen pozostałych za I półrocze dla uczniów klas I – III
23
- 23 – 31 grudnia 2016 – zimowa przerwa świąteczna
TELEFON/FAKS
+48 55 279 38 96
ADRES
ul. Słowiańska 17 82-500 Kwidzyn
EMAIL
zsp1@zsp1kwidzyn.pl