Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada. Stanisław Staszic
8_1487110417.png

4_1480354396.png

 Poddziałanie 3.3.1.   Działanie 4.1.

list starostwa do pracodawców


   9 listopada 2016 r. o godzinie 10:00 w ramach V Forum Pomorskiej Edukacji w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku miało miejsce podpisanie umów z wnioskodawcami dla Poddziałania 3.3.1. oraz dla Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

   Jakość edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

   Powiat kwidzyński reprezentowali: Starosta Jerzy Godzik, Wicestarosta Andrzej Fortuna oraz skarbnik powiatu Ewa Bejgrowicz. Powiat od listopada br realizować będzie projekt "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów". Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Poddziałanie 3.3.1. 

 • Cały projekt  - 2 252 732,02  zł,
 • Dofinansowanie 2 027 458,82 zł tj. 90 % dofinansowania
 • Wkład własny 10 %.  tj. 225 273,20 zł (około 199 000 zł stanowi wkład własny niefinansowy – sale na przeprowadzenie zajęć.)

    Koszt przypadający na 1  uczestnika  - 9 322,68 zł

 

   Działania w ramach projektu mają objęć 360 uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Projekt zakłada ścisłą współprace z przedsiębiorcami, by kształcić uczniów tak, aby spełniali oczekiwania przyszłych pracodawców. Zaplanowano dla nich płatne staże i praktyki zawodowe realizowane u pracodawców, kursy, szkolenia i zajęcia nastawione na rozwój kompetencji zawodowych, zajęcia z języka angielskiego zawodowego, zajęcia laboratoryjne w szkołach wyższych oraz zajęcia warsztatowe, a także zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 


 

Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

 

 • Wartość ogółem 18 910 127,80 zł
 • Wydatki kwalifikowalne 18 910 127,80
 • Wnioskowane dofinansowanie UE 16 073 608,63 zł
 • Poziom dofinansowania [%] UE 85,00%
 • Wkład własny 2 836 519,17 zł


   Wydatki kwalifikowalne objęte instrumentem elastyczności 87 600,00 zł
 
   Okres realizacji projektu 01.01.2017-14.12.2018

   Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim poprzez dostosowanie oferty kształcenia ponadgimnzjalnego zawodowego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy - zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczniów, nauczycieli kształcenia zawodowego, szkół oraz pracodawców. Interwencja zostanie zrealizowana poprzez działania w ramach niniejszego projektu.

W projekcie zaplanowano remont wraz z zagospodarowaniem otoczenia i wyposażenie obiektów szkolnych (pracownie praktycznej nauki zawodu) w 3 szkołach zawodowych tj. ZSP nr 2, ZSP nr 1, CKZiU w Kwidzynie (w ustalonych dla powiatu branżach kluczowych: chemia lekka, ICT i elektronika oraz Energetyka i ekoenergetyka). W ramach instrumentu elastyczności zaplanowano działania mające na celu poszerzenie oferty kształcenia ustawicznego, które realizowane będzie w CKZIU. Projekt przewiduje likwidację barier dla osób niepełnosprawnych. Grupą docelową będą uczniowie i nauczyciele.


   Planowane działania w ramach projektu

 

    Zespół Szkół Ponadg. nr 1 przy ul. Słowiańskiej 17:

 • remont pomieszczeń korytarzy, sanitariatów i schodów w budynku głównym i budynku dydaktycznym z łącznikiem,
 • remont stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku głównym i budynku dydaktycznym z łącznikiem,
 • remont i modernizacja instalacji elektrycznych w budynku głównym i budynku dydaktycznym z łącznikiem,
 • budowa windy,
 • montaż urządzeń do automatycznej regulacji czasowej i zastosowanie obniżeń dobowych, regulacja instalacji,
 • montaż instalacji ppoż.
   W ramach projektu planowany jest zakup wyposażenia w poszczególnych pracowniach ZSP nr 1 i 2 oraz CKZiU (w branżach: chemia lekka, ICT i elektronika oraz energetyka i ekoenergetyka). Planowana jest także usługa inspektora nadzoru inwestorskiego.
   Dnia 16.12.2016r. odbyło  się  pierwsze granie na rzecz WOŚP. Tego dnia w naszej szkole było bardzo wesoło. Wszyscy chętnie włączyli się w działania na rzecz Orkiestry. Zorganizowaliśmy jak co roku kiermasz ozdób świątecznych, w kawiarence  można było zjeść pyszny kawałek domowego ciasta lub przepysznego gofra. W tym samym czasie w gmachu szkoły rozbrzmiewały świąteczne piosenki śpiewane przez młodzież, ponieważ r&oac
 
 
 
więcej
Logistycy w siei IKEA | 2017-01-11 00:00:00
   Dnia 05.01.2017r. uczniowie z klas II TL, IV bTL, III TL uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do jednego ze sklepów sieci IKEA zlokalizowanego w Gdańsku.    Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z przebiegiem procesu logistycznego, procesu magazynowania, specyfiką poszczególnych działów oraz  działalnością sieci sklepów IKEA na terenie kraju. &nb
 
 
 
więcej
Akcja - zdrowe odżywianie | 2016-12-21 00:00:00
   05.12.2016r. w naszej szkole odbyła się akcja promująca zdrowe odżywianie. Tego dnia uczniowie naszej szkoły samodzielnie przygotowali zdrowe oparte na owocach i warzywach posiłki. Hitem dnia był tłoczony sok z marchwi i jabłek.     Akcja została zorganizowana we współpracy z Sudoł Cooperation w ramach realizacji projektu "Inno
 
 
 
więcej
Matematyczne Mikołajki | 2016-12-10 00:00:00
   Z okazji Dnia Świętego Mikołaja dla wszystkich  klas pierwszych i drugich zorganizowano XVIII Szkolny Konkurs "Matematyczne Mikołajki ".    Uczniowie w czteroosobowych grupach rozwiązywali zadania i zagadki z matematyki.    Najlepszy wynik uzyskała grupa z klasy I TI, w składzie: Durc
 
 
 
więcej
   W dniach 3 października oraz 4 listopada 2016 roku odbywały się zajęcia praktyczne "Techniki samoobrony", które były realizowane w ramach projektu Bezpieczny Senior - Bezpieczny Junior.    Zajęcia zrealizowano w ramach zadania publicznego Urządu Miasta w Kwidzynie. W projekcie udział wzięły trzy klasy: I TE, I TI i I TL.
 
 
 
więcej
   Bank Żywności/Oddział w Tczewie/ poprzez Kwidzyńskie Koło Aktywnej Pomocy "Nadzieja" zorganizował  Świąteczną zbiórkę żywności w wybranych sklepach naszego miasta.    36 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie prowadziło akcję reklamową, zbierało dary w sklepach: PSS Społem Jedynka i NETTO, pomagało w liczeniu i seg
 
 
 
więcej
1 2 3 4 5
luty 2017
P
W
Ś
C
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
luty 201701
- 01 - 03 luty 2017 – termin przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie – część praktyczna - A.27
01
- plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej
TELEFON/FAKS
+48 55 279 38 96
ADRES
ul. Słowiańska 17 82-500 Kwidzyn
EMAIL
zsp1@zsp1kwidzyn.pl