deklaracja maturalna

Technik Informatyk

Komputeryzacja wszystkich dziedzin gospodarki i nauki oraz upowszechnienie technologii informatycznych i rozwój Internetu przyczyniły się do powstania zawodu technik informatyk. Korzystając z takiego zapotrzebowania proponujemy zdobycie kwalifikacji informatycznych.

Technik Ekonomista

Współczesna rzeczywistość wymaga dobrej znajomości ekonomii-nauki o gospodarowaniu i zarządzaniu. Nasze technikum umożliwia zdobycie takiej wiedzy. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do sprawnego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Absolwenci mogą być zatrudnieni na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Technik Logistyk

Logistyka zajmuje się planowaniem, realizowaniem i kontrolowaniem sprawnego i efektywnego transportu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych. Jej zadaniem jest takie zorganizowanie przemieszczania i magazynowania produktów, aby koszty były racjonalne, a warunki nabywania zgodne z oczekiwaniami konsumentów.

Technik Organizacji Reklamy

    Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych...
1 2 3 4
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ WIĘCEJ...
GALERIA

ZOBACZ WIĘCEJ...
KALENDARZ