Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada. Stanisław Staszic

Na podbudowie szkoły podstawowej

  1. KLASY I

Na podbudowie gimnazjum

  1. KLASY I
  2. KLASY II
  3. KLASY III
  4. KLASY IV
listopad 2019
P
W
Ś
C
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
listopad 201920
- Do 22 listopada 2019 - informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, oceną naganną z zachowania, nieklasyfikowaniem i propozycje ocen pozostałych za I półrocze dla uczniów klas IV
27
- WYWIADÓWKA ŚRÓDOKRESOWA, KONSULTACJE GODZINA: 15:30-16:30
TELEFON/FAKS
+48 55 279 38 96
ADRES
ul. Słowiańska 17 82-500 Kwidzyn
EMAIL
zsp1@zsp1kwidzyn.pl