Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada. Stanisław Staszic

0_1387523952.jpg   Szkoła powstała w 1837 roku i od tej pory - niemal przez cały czas - pełni tę samą funkcję.

   Zbudowana została pod protektoratem króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III, a zaprojektował ją słynny architekt Karl Friedrich Schinkel. W latach 1837-1945 mieściło się tu Królewskie Gimnazjum Realne im. Fryderyka Schillera.

   W 1945 roku - podobnie jak w wielu innych, kwidzyńskich budynkach użyteczności publicznej - urządzono tu szpital polowy sowieckich żołnierzy.

 • W 1947 roku - dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów, którzy własnymi rękami doprowadzili budynek do porządku, powstaje Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa.
 • W 1948 roku - sala gimnastyczna została przeznaczona na Warsztaty Szkolne.
 • W 1950 roku - Szkoła zmieniła nazwę na Liceum Mechaniczne I Stopnia.
 • W 1951 roku - nowa nazwa - Zasadnicza Szkoła Metalowo-Elektryczna.
 • W 1953 roku - kolejna zmiana - Zasadnicza Szkoła Metalowa.
 • W 1954 roku - powstaje tu Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa.
 • W 1957 roku - po zmianie profilu kształcenia - pozostaje nazwa Zasadnicza Szkoła Zawodowa.
 • W 1959 roku - powstaje klasa handlowa o specjalności - sprzedawca, W 1960 roku - Zasadnicza Szkoła Handlowa.
 • W 1963 roku - powstaje Technikum Ekonomiczne, w 1967 roku przemianowane na Liceum Ekonomiczne.
 • W 1973 roku - zostaje utworzony Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Kwidzynie, który obejmował: Liceum Ekonomiczne, Liceum Zawodowe Nr 1, Zasadniczą Szkołę Zawodową i Zasadniczą Szkołę Dokształcającą.
 • W 1974 roku - Liceum Ekonomiczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa otrzymują imię Stanisława Staszica.
 • W 1989 roku - powstaje Technikum Mechaniczne. Wkrótce dołącza do niego Liceum Agrobiznesu i następnie Liceum Ogólnokształcące.
 • W 1997 roku - Szkoła uroczyście obchodzi 50-lecie. Odbywa się Zjazd Absolwentów.
 • W 1999 roku - Szkoła zostaje podzielona - Technikum Mechaniczne i większość klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej przeniesiono do ówczesnego Technikum Mechanizacji Rolnictwa.
 • W 2002 roku - Szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 i utworzone zostaje Liceum Profilowane. Odbywają się uroczystości 55-lecia Szkoły.
 • W 2004 roku - powstało Technikum nr 1 o specjalnościach: technik- informatyk oraz technik-ekonomista.
 • W 2006 roku - ZSP Nr 1 kończą ostatnie roczniki Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego, a Szkoła stawia na technika o różnych profilach kształcenia i Zasadniczą Szkołę Zawodową.
 • W 2007 roku - rusza technikum o specjalności technik-logistyk.
 • W 2013 roku - powstaje nowa specjalność technik organizacji reklamy.
 • W 2019 roku - od 1 września szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkól Nr 1 im. Stanisława Staszca w Kwidzynie

czytano 13509 razy
grudzień 2019
P
W
Ś
C
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
grudzień 201906
- Do 06 grudnia 2019 - wystawienie ocen śródrocznych dla uczniów klas IV
13
- 13 grudnia 2019 - rada klasyfikacyjna dla klas IV za I półrocze
13
- 13 grudnia 2019 - zakończenie I półrocza dla klas IV
16
- 16 grudnia 2019 - zmiana planu zajęć dydaktycznych dla klas IV
31
- 23 - 31 grudnia 2019 - zimowa przerwa świąteczna
TELEFON/FAKS
+48 55 279 38 96
ADRES
ul. Słowiańska 17 82-500 Kwidzyn
EMAIL
zsp1@zsp1kwidzyn.pl