Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada. Stanisław Staszic

0_1410884493.jpg  

"Rozwój osobisty i zawodowy - lepszy start w przyszłość"
nr 2014-1-PL01-KA102-001137

 

   Wniosek o dofinansowanie projektu został pozytywnie rozpatrzony do realizacji przez Narodową Agencję programu Erasmus + w wyniku konkursu wniosków w czerwcu br.

   Projekt realizowany będzie w latach 2014 - 2016 w ramach PROGRAMU Erasmus +;
   Akcja 1: Mobilność edukacyjna (wyjazdy uczniów i uczennic w celach edukacyjnych). Finansowany jest w 100% przez Komisję Europejską.

 

Autorem i koordynatorem projektu jest Agnieszka Lewandowska
wicedyrektor szkoły


Cel projektu

 • rozwijanie i wykorzystywanie przez jego uczestników kompetencji w zakresie TIK, kompetencji językowych, organizacyjnych, społecznych oraz umacnianie cech osobowościowych niezbędnych w życiu zawodowym i społecznym
 • zdobycie doświadczenia zawodowego, poprzez praktyczne zastosowanie i doskonalenie umiejętności przedmiotowych (zawodowych) co przyczyni się do rozwoju zawodowego uczestnika - udział w praktyce zawodowej trwającej 4 tygodnie
 • weryfikacja własnych predyspozycji zawodowych
 • nabycie umiejętności planowania własnej kariery zawodowej
 • uświadomienie wśród uczestników konieczności uczenia się przez całe życie
 • wzrost świadomości międzykulturowej

    Projekt realizowany będzie we współpracy z Instytucją Partnerską euroMind z siedzibą w Hiszpanii, Ubeda, prowincja Jean, region Andaluzja. Instytucja partnerska:

 • posiada zawarte umowy z Instystucjami Przyjmującymi, których specyfika zgodna jest z potrzebami potencjalnych uczestników niniejszego projektu.
 • zapewnia właściwy dobór Instytucji Przyjmujących do profilu zawodowego uczestnika. Dobór Instytucji Przyjmującej poprzedzony jest rozmową z uczestnikiem za pośrednictwem komunikatora SKYPE uwzględniając jego dotychczasową wiedzę, zainteresowania, preferencje, a także poziom znajomości języka angielskiego i hiszpańskiego.
 • zobowiązuje się do osiągnięcia zakładanych celów projektu jak zakładanych efektów z zakresu kompetencji kluczowych, społecznych, organizacyjnych i zawodowych przewidzianych w programie praktyk.


Potencjalni uczestnicy projektu

   Uczestnicy projektu to uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie kształcący się w zawodzie technik ekonomista, technik informatyk, technik logistyk i technik organizacji reklamy. Uczestnikami będzie 55 uczniów klas II i III Technikum nr 1 w ZSP nr 1 Kwidzynie wybranych w procesie selekcji i rekrutacji zapewniając równość szans poprzez zastosowanie kryteriów możliwych do spełnienia.

 

Po udziale w projekcie każdy uczestnik otrzyma:

 • Zaświadczenie o ocenie końcowej z praktyki zawodowej;
 • Certyfikat ukończenia kursu języka hiszpańskiego;
 • Certyfikat o odbytym stażu;
 • Zaświadczenie o ukończeniu warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej z określeniem tematyki;
 • Zaświadczenie o ukończeniu warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego;
 • Dokument Eropass Mobilność, który
  • ułatwia pracodawcy ocenę umiejętności, kwalifikacji lub poziomu wiedzy zdobytej poza granicami kraju
  • rozszerza możliwości dokumentowania rożnych form zdobywania doświadczeń zawodowych nabytych za granicą co sprzyja ich przejrzystości
  • w jednolity sposób dla wszystkich krajów europejskich prezentuje doświadczenie zdobyte podczas nauki, praktyk czy staży zagranicznych.

 

   Działania

 

czytano 4522 razy
grudzień 2019
P
W
Ś
C
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
grudzień 201906
- Do 06 grudnia 2019 - wystawienie ocen śródrocznych dla uczniów klas IV
13
- 13 grudnia 2019 - rada klasyfikacyjna dla klas IV za I półrocze
13
- 13 grudnia 2019 - zakończenie I półrocza dla klas IV
16
- 16 grudnia 2019 - zmiana planu zajęć dydaktycznych dla klas IV
31
- 23 - 31 grudnia 2019 - zimowa przerwa świąteczna
TELEFON/FAKS
+48 55 279 38 96
ADRES
ul. Słowiańska 17 82-500 Kwidzyn
EMAIL
zsp1@zsp1kwidzyn.pl