Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada. Stanisław Staszic

Technik informatyk

  28_1391627543.png

 

 

 

 

Komputeryzacja wszystkich dziedzin gospodarki i nauki oraz upowszechnienie technologii informatycznych i rozwój Internetu przyczyniły się do powstania zawodu technik informatyk.

Korzystając z takiego zapotrzebowania proponujemy zdobycie kwalifikacji informatycznych.

Nauka w technikum trwa 4 lata. Kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Absolwenci mają prawo posługiwać się tytułem technika informatyka.

Absolwenci szkoły mają możliwość zatrudnienia jako:

 • instalatorzy i administratorzy systemów operacyjnych;

 • administratorzy sieci komputerowych;

 • administratorzy baz danych;

 • projektanci i programiści baz danych;

 • instalatorzy i konserwatorzy sprzętu komputerowego;

 • pracownicy działów finansowo-księgowych;

Technik informatyk potrafi:

 • instalować oprogramowanie użytkowe;

 • instalować systemy operacyjne;

 • administrować bazami danych i systemami przetwarzania informacji;

 • projektować bazy danych;

 • instalować lokalne sieci komputerowe;

 • posługiwać się multimedialnymi źródłami informacji;

 • posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji, oprogramowania i sprzętu.

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczniowie poznają zawód technika informatyka na następujących przedmiotach zawodowych:

 • systemy operacyjne i sieci komputerowe

 • oprogramowanie biurowe

 • urządzenia techniki komputerowej

 • multimedia i grafika komputerowa

 • programowanie strukturalne i obiektowe

grudzień 2019
P
W
Ś
C
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
grudzień 201906
- Do 06 grudnia 2019 - wystawienie ocen śródrocznych dla uczniów klas IV
13
- 13 grudnia 2019 - rada klasyfikacyjna dla klas IV za I półrocze
13
- 13 grudnia 2019 - zakończenie I półrocza dla klas IV
16
- 16 grudnia 2019 - zmiana planu zajęć dydaktycznych dla klas IV
31
- 23 - 31 grudnia 2019 - zimowa przerwa świąteczna
TELEFON/FAKS
+48 55 279 38 96
ADRES
ul. Słowiańska 17 82-500 Kwidzyn
EMAIL
zsp1@zsp1kwidzyn.pl