Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada. Stanisław Staszic

Technik ekonomista 

    27_1391627211.png

 

 

 

 

 

   Współczesna rzeczywistość wymaga dobrej znajomości ekonomii-nauki o gospodarowaniu i zarządzaniu. Nasze technikum umożliwia zdobycie takiej wiedzy. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do sprawnego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Absolwenci mogą być zatrudnieni na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Technik ekonomista doskonale organizuje działalność gospodarczą. Sporządza również sprawozdania i analizy w przedsiębiorstwie. Doskonale wykonuje różnego rodzaju prace biurowe.

Nauka w technikum trwa 4 lata. Kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Absolwenci mają prawo używać tytułu: TECHNIK EKONOMISTA

Technik ekonomista potrafi:

 • posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi

 • interpretować ogólne prawa ekonomiczne

 • korzystać z różnych źródeł prawa

 • stosować podstawowe zasady zarządzania

 • sporządzać dokumentację biurową

 • wykorzystywać urządzenia biurowe i technologię informacyjną do realizacji zadań zawodowych

 • prowadzić ewidencję księgową zgodnie z zasadami rachunkowości

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczniowie poznają zagadnienia ekonomiczne na następujących przedmiotach zawodowych:

 • podstawy ekonomii

 • technika biurowa

 • statystyka

 • zasady rachunkowości

 • marketing

 • elementy prawa

 • rachunkowość

 • pracownia ekonomiczno-informatyczna

grudzień 2019
P
W
Ś
C
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
grudzień 201906
- Do 06 grudnia 2019 - wystawienie ocen śródrocznych dla uczniów klas IV
13
- 13 grudnia 2019 - rada klasyfikacyjna dla klas IV za I półrocze
13
- 13 grudnia 2019 - zakończenie I półrocza dla klas IV
16
- 16 grudnia 2019 - zmiana planu zajęć dydaktycznych dla klas IV
31
- 23 - 31 grudnia 2019 - zimowa przerwa świąteczna
TELEFON/FAKS
+48 55 279 38 96
ADRES
ul. Słowiańska 17 82-500 Kwidzyn
EMAIL
zsp1@zsp1kwidzyn.pl