technik informatyk

Komputeryzacja wszystkich dziedzin gospodarki i nauki oraz upowszechnienie technologii informatycznych i rozwój Internetu przyczyniły się do powstania zawodu technik informatyk.

Korzystając z takiego zapotrzebowania proponujemy zdobycie kwalifikacji informatycznych.

Nauka w technikum trwa 4 lata. Kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Absolwenci mają prawo posługiwać się tytułem technika informatyka.

Absolwenci szkoły mają możliwość zatrudnienia jako:

 • instalatorzy i administratorzy systemów operacyjnych;
 • administratorzy sieci komputerowych;
 • administratorzy baz danych;
 • projektanci i programiści baz danych;
 • instalatorzy i konserwatorzy sprzętu komputerowego;
 • pracownicy działów finansowo-księgowych;

Technik informatyk potrafi:

 • instalować oprogramowanie użytkowe;
 • instalować systemy operacyjne;
 • administrować bazami danych i systemami przetwarzania informacji;
 • projektować bazy danych;
 • instalować lokalne sieci komputerowe;
 • posługiwać się multimedialnymi źródłami informacji;
 • posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji, oprogramowania i sprzętu.

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczniowie poznają zawód technika informatyka na następujących przedmiotach zawodowych:

 • systemy operacyjne i sieci komputerowe;
 • oprogramowanie biurowe;
 • urządzenia techniki komputerowej;
 • multimedia i grafika komputerowa;
 • programowanie strukturalne i obiektowe
ti_qr.png