technik ekonomista

Współczesna rzeczywistość wymaga dobrej znajomości ekonomii-nauki o gospodarowaniu i zarządzaniu. Nasze technikum umożliwia zdobycie takiej wiedzy. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do sprawnego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Absolwenci mogą być zatrudnieni na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Technik ekonomista doskonale organizuje działalność gospodarczą. Sporządza również sprawozdania i analizy w przedsiębiorstwie. Doskonale wykonuje różnego rodzaju prace biurowe.

Nauka w technikum trwa 4 lata. Kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Absolwenci mają prawo używać tytułu: TECHNIK EKONOMISTA

Technik ekonomista potrafi:

 • posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi;
 • interpretować ogólne prawa ekonomiczne;
 • korzystać z różnych źródeł prawa;
 • stosować podstawowe zasady zarządzania;
 • sporządzać dokumentację biurową;
 • wykorzystywać urządzenia biurowe i technologię informacyjną do realizacji zadań zawodowych;
 • prowadzić ewidencję księgową zgodnie z zasadami rachunkowości.

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczniowie poznają zagadnienia ekonomiczne na następujących przedmiotach zawodowych:

 • podstawy ekonomii;
 • technika biurowa;
 • statystyka;
 • zasady rachunkowości;
 • marketing;
 • elementy prawa;
 • rachunkowość;
 • pracownia ekonomiczno-informatyczna.
te_qr.png