technik logistyk

Logistyka zajmuje się planowaniem, realizowaniem i kontrolowaniem sprawnego i efektywnego transportu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych.

Jej zadaniem jest takie zorganizowanie przemieszczania i magazynowania produktów, aby koszty były racjonalne, a warunki nabywania zgodne z oczekiwaniami konsumentów.

Nauka w technikum trwa 4 lata. Kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Absolwenci mają prawo posługiwać się tytułem technik logistyk.

Uczniowie kończący szkołę mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych;
 • firmach usługowych;
 • firmach transportowych;
 • samorządach lokalnych.

Technik logistyk umie:

 • planować i organizować prace magazynu;
 • planować, organizować, realizować i kontrolować zadania logistyczne za pomocą różnych środków transportu;
 • organizować załadunek i wyładunek towarów;
 • korzystać ze specjalistycznego oprogramowania w zakresie logistyki;
 • posługiwać się biegle dwoma językami obcymi.

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczniowie poznają zagadnienia logistyczne na następujących przedmiotach zawodowych:

 • podstawy logistyki;
 • gospodarka zapasami;
 • ekonomika logistyki;
 • transport i spedycja;
 • planowanie logistyczne;

Od kandydatów wymagane są predyspozycje do nauki języków obcych i umiejętność logicznego myślenia.

tl_qr.png