technik reklamy

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych,
  • organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej,
  • projektowania oraz wykonywania środków reklamowych.

Na zawód technika organizacji reklamy składają się 2 kwalifikacje:

  • Sprzedaż produktów i usług reklamowych,
  • Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.
tor_qr.png