Kalendarz Roku
| DLA RODZICÓW | DODATKOWE DNI WOLNE | EGZAMINY |
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
2020-09-09
zebrania z rodzicami
2020-09-10
giełda podręczników szkolnych
2020-09-25
Święto Patrona Szkoły
2020-10-16
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2020-11-02
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2020-11-20
Do 20 listopada 2020 - informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, oceną naganną z zachowania, nieklasyfikowaniem i propozycje ocen pozostałych za I półrocze dla uczniów klas IV
2020-11-26
zebrania z rodzicami, konsultacje
2020-12-04
Do 04 grudnia 2020 - wystawienie ocen śródrocznych dla uczniów klas IV
2020-12-11
rada klasyfikacyjna dla klas IV za I półrocze, zakończenie I półrocza dla klas IV
2020-12-14
zmiana planu zajęć dydaktycznych dla klas IV
2020-12-21
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2020-12-22
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2020-12-22
Do 22 grudnia 2020 - informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, oceną naganną z zachowania, nieklasyfikowaniem i propozycje ocen pozostałych za I półrocze dla uczniów klas I - III
2020-12-23
23 - 31 grudnia 2020 - zimowa przerwa świąteczna
2021-01-04
04 - 15 stycznia 2020 - ferie zimowe
2021-01-11
egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie - część praktyczna - kwalifikacja AU.22, AU.32 (IV TL)
2021-01-12
egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie dla uczniów klas IV - część pisemna
2021-01-13
egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie - część praktyczna - kwalifikacja AU.27(abs. TOR)
2021-01-14
egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie - część praktyczna - kwalifikacja AU.30 (IV TOR)
2021-01-17
egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie - część praktyczna - kwalifikacja AU.36 (IV TE)
2021-01-18
egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie - część praktyczna
- kwalifikacja AU.36 (IV TE)
- kwalifikacja AU.29 (IV TOR)
2021-01-19
egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie - część praktyczna - kwalifikacja EE.09 (IV TI)
2021-01-20
egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie - część praktyczna - kwalifikacja EE.09 (IV TI)
2021-01-27
Do 27 stycznia 2021 - informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, oceną naganną z zachowania, nieklasyfikowaniem i propozycje ocen pozostałych za I półrocze dla uczniów klas I - III
27 stycznia - konsultacje dla rodzicami
2021-02-10
wystawienie ocen śródrocznych dla uczniów klas I - III
2021-02-12
zakończenie I półrocza dla klas I-III
2021-02-17
rada klasyfikacyjna za I półrocze dla uczniów klas I - III
2021-02-18
zebranie z rodzicami podsumowujące pracę szkoły i wyniki uczniów za I półrocze
2021-02-24
plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej
2021-03-31
Do 31 marca 2021 - informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, oceną naganną z zachowania, nieklasyfikowaniem i propozycje ocen pozostałych na koniec roku szkolnego dla uczniów klas IV
2021-04-01
01 - 06 kwietnia 2021 - wiosenna przerwa świąteczna
2021-04-14
zebrania z rodzicami, konsultacje
2021-04-16
Do 16 kwietnia 2021 - wystawienie ocen końcoworocznych dla uczniów klas IV
2021-04-23
rada klasyfikacyjna dla uczniów klas IV
2021-04-30
zakończenie zajęć dydaktycznych dla uczniów klas IV (uroczyste zakończenie roku szkolnego)
2021-05-04
początek egzaminów maturalnych
2021-05-28
Do 28 maja 2021 - informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, oceną naganną z zachowania, nieklasyfikowaniem i propozycje ocen na koniec roku szkolnego dla uczniów klas I-III
2021-06-04
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2021-06-09
zebrania z rodzicami, konsultacje
2021-06-11
Egzamin praktyczny - PGF.07 II TR 11 - 13 czerwca 2021
2021-06-12
Egzamin pisemny - PGF.07 (II TR)
2021-06-16
Do 16 czerwca 2021 - wystawienie ocen końcoworocznych dla uczniów klas I-III
2021-06-18
rada klasyfikacyjna dla uczniów klas I-III
2021-06-21
Egzamin praktyczny - AU.22 III TL
AU.32 zdający po raz kolejny TL
2021-06-22
pisemne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla wszystkich zawodów - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2021-06-22
Egzamin pisemny - wszystkie klasy dla których zaplanowane są egzaminy w roku szkolnym 2020/2021 oraz zdający po raz kolejny. AU.22, AU.32, AU.35, AU.36, AU.30, AU.29, EE.09, EE.08
2021-06-24
Egzamin praktyczny - AU.29 zdający po raz kolejny TOR 24 - 25 czerwca 2021
2021-06-25
Egzamin praktyczny - AU.30 zdający po raz kolejny TOR 25 - 26 czerwca 2021
2021-06-25
zakończenie zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III
Egzamin praktyczny - EE.09 zdający po raz kolejny TI 25 - 28 czerwca 2021
2021-06-26
Egzamin praktyczny - AU.36 zdający po raz kolejny TE 26 - 28 czerwca 2021